Midas 22-07-5078


Exteriör

Välutvecklad, maskulin hingst med bra raskaraktär. Vackert huvud, välformad hals, bra selläge, harmonisk bål och kors. Rättställd. Vägvinnande skritt med god takt. Lätt något kort, utvecklingsbar trav.

Poäng 9 8 8 8 7=40 p


e. Ukne 1901

u. Milda 23219

e. Marre 1928

u. Unsi 22536

e. Frost 1750

u. Unvin 1617


Tillbaka